Na?í prioritou je spokojeny zákazník

Na?í prioritou je spokojeny zákazník. Klí?ovym bodem strategie spole?nosti jsou dlouhodobé smluvní vztahy, zalo?ené na principu Win-Win a klientech, kte?í se k nám budou vracet pro dal?í zákaznická ?e?ení s pocitem vyhodného poměru cena/vykon.

Certifikace a ocenění

Jsme dr?iteli certifikát?:

?SN EN ISO 9001:2015
?SN EN ISO 14001:2015
?SN OHSAS 18001:2008
Sealed Air 2009

Jsme dr?iteli ocenění:

Obal roku 2009


VíCE


Zamě?ujeme se na cílená ?e?ení pot?eb zákazník? v oblasti obalové techniky


SíDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

?

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce: ?+420 602 529 025

I?: 25222414
DI?: CZ25222414

Vy?e základního kapitálu: 100 000 K?
Obchodní rejst?ík: oddíl C, vlo?ka 10071, KS Plzeň


ODDěLENí

?

NáKUPNí ODDěLENí
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNí ODDěLENí
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

?

LOGISTIKA
Vedoucí? oddělení logistiky: Petr Duspiva
Tel.: +420 602 470 807

?

FINAN?Ní ú?TáRNA
Vedoucí finan?ní ú?tárny: Jana Voká?ová
Tel.: +420 724 233 199

?

VYROBNí A SKLADOVé PROVOZY

?

ZB?CH
Plzeňská 437, 330 22 Zb?ch

LíNě
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Pr?myslová 387, 530 03 Pardubice

KU?IM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Ku?im


337p日本大胆欧美人术艺术高清