Komplexní obaly

V?dy zabalíme konkrétní vyrobek tak, aby zcela splnil po?adavky na ochranu p?i p?epravě od vyrobce ke kone?nému zákazníkovi. Kombinací v?ech mo?nych typ? materiál? i provedení.

  • Obaly z vlnité lepenky
  • EPE, EPS, EPP, PUR obaly
  • Plastové obaly
  • PE sá?ky, fólie
  • Textilie – Textilní ?ité inserty z PP a PE tkanin
  • Palety, speciální obaly ze d?eva
  • Speciální kovové obaly nebo komponenty obal?
  • Vyrobek komplexně zabalíme.

Variabilní materiálové ?e?ení = jeden dodavatel

Jednocestné obaly

Prioritou je v?dy co nejlevněj?í varianta - zpravidla lepenka, p?ípadně? levná PE pěna v souladu s ú?elem balení a po?adovanou ochranou vyrobku.

?SíDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

?

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce: ?+420 602 529 025

I?: 25222414
DI?: CZ25222414

Vy?e základního kapitálu: 100 000 K?
Obchodní rejst?ík: oddíl C, vlo?ka 10071, KS Plzeň


ODDěLENí

?

NáKUPNí ODDěLENí
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNí ODDěLENí
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

?

LOGISTIKA
Vedoucí? oddělení logistiky: Petr Duspiva
Tel.: +420 602 470 807

?

FINAN?Ní ú?TáRNA
Vedoucí finan?ní ú?tárny: Jana Voká?ová
Tel.: +420 724 233 199

?

VYROBNí A SKLADOVé PROVOZY

?

ZB?CH
Plzeňská 437, 330 22 Zb?ch

LíNě
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Pr?myslová 387, 530 03 Pardubice

KU?IM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Ku?im


337p日本大胆欧美人术艺术高清