Fabrikované pěny

Z PE pěnovych desek r?znych hustot (od 15 do 145 kg/m3) a r?znych tlou??ek: (od 1mm do 100mm), r?znych barev a vlastností, (vodivych i antistatickych), zesí?ovanych i nezesí?ovanych vytvo?íme po?adovany tvar obalu r?znym zp?sobem opracování - ?ezáním, lisováním pomocí vysekovych nástroj?, svá?ování horkym vzduchem, slepením, pop?ípadě pomocí r?znych zámk?.

?

Vyhodou – vysoká variabilita obal?

IRE-TEX Praha dodává pěnovy polyetylen primárně od spole?nosti Sealed Air.

?

EXTRUDOVANY POLYETYLEN

  • Stratocell? – laminované PE desky v tlou??ce od 20 do 100mm a hustotě od 20 do 30 kg/m3. Barva bílá a r??ová (antistatické provedení).
  • Ethafoam? – plně extrudované PE desky v tlou??ce od 30 do 100mm a hustotě od 35 do 140 kg/m3. Barva bílá, ?erná a r??ová (antistatické provedení).
  • Ethafoam? Synergy? – plně extrudované jemnozrnné PE desky v hustotě od 33 do 64 kg/m3. Ba
  • revné provedení bílá a ?erná.

?

V na?í nabídce v?ak najdete i ?adu dal?ích materiál?, jako nap?íklad? nezesí?ované EPE pěny Cellu-Cushion? ?i Mirelon, stejně jako zesí?ované? (Crosslink) pěny nap?. Plastazote.SíDLO FIRMY

IRE-TEX PRAHA s.r.o.

Vltavínová 1334/3
Plzeň, 326 00, CZ

?

E-mail: obaly@iretex.cz
Tel. recepce: ?+420 602 529 025

I?: 25222414
DI?: CZ25222414

Vy?e základního kapitálu: 100 000 K?
Obchodní rejst?ík: oddíl C, vlo?ka 10071, KS Plzeň


ODDěLENí

?

NáKUPNí ODDěLENí
Vedoucí nákupního oddělení: Dita Vacíková
Tel.: +420 727 900 617

OBCHODNí ODDěLENí
Vedoucí obchodního oddělení: Michal Turoň
Tel.: +420 725 049 314

?

LOGISTIKA
Vedoucí? oddělení logistiky: Petr Duspiva
Tel.: +420 602 470 807

?

FINAN?Ní ú?TáRNA
Vedoucí finan?ní ú?tárny: Jana Voká?ová
Tel.: +420 724 233 199

?

VYROBNí A SKLADOVé PROVOZY

?

ZB?CH
Plzeňská 437, 330 22 Zb?ch

LíNě
Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Skladové areály

PARDUBICE
areál Logistika Park a.s., Pr?myslová 387, 530 03 Pardubice

KU?IM U BRNA
areál Kampos, Blanenská 355, 664 34 Ku?im


337p日本大胆欧美人术艺术高清